Nieuwsbrief wijkcommissie Spechtenkamp, mei 2012.

Hij zit weer in de brievenbus van alle bewoners in Spechtenkamp; de nieuwsbrief! We hopen u hiermee weer op de hoogte te brengen van nieuws uit de wijk. Mocht u voor een volgende nieuwsbrief ook uw bijdrage willen leveren, dan is uw kopij welkom via nieuws@spechtenkamp.nl.

Uiteraard blijven wij u via de website op de hoogte houden van mogelijke ontwikkelingen! Klik op de link hieronder voor een digitale versie (PDF) van de nieuwsbrief!

Nieuwsbrief Spechtenkamp – mei2012

Vragen van uw wijkagent! Hoe is uw inzicht?

Beste wijkbewoners,

Laat ik eens creatief zijn en u een paar vragen voorleggen, voor uw en mijn inzicht, over uw kennis en inzicht mbt verkeer.
Meer inzicht levert vast meer veiligheid op! Geef uw antwoorden in een reactie op dit bericht.

1. Hoe hard mag u met uw auto in de wijk rijden?

2. Is het mogelijk die snelheid te halen?

3. Is het veilig met die snelheid te rijden?

4. Wat vindt de gemiddelde wijkbewoner ervan als u met die snelheid rijdt?

5. Indien een ongeval plaatsvindt tussen een auto en een voetganger of fietser, wie loopt het meeste risico op letsel?

6. Wie loopt in dat geval het risico zich bij de rechter te moeten verantwoorden?

7. Wie is er in zo’n geval civiel aansprakelijk en dus verantwoordelijk, als er sprake is van letsel en/of materiële schade?

8. Als uw zicht wordt belemmerd, door bijvoorbeeld een geparkeerde bedrijfsbus, en u botst tegen een andere auto. Wie heeft dan schuld en is daarmee aansprakelijk?

9. Maakt het verschil als u zonder rijbewijs of met een ingevorderd rijbewijs heeft gereden?

10. Maakt het verschil als u onder invloed van een stof (drugs, alcohol, medicijnen) heeft gereden?

11. Maakt het verschil als uw auto een technisch gebrek had, zoals een defecte rem of gladde band?

12. Als uw zoon/dochter met zijn opgevoerde scooter een ongeval heeft, is dit van belang bij de schuldvraag en aansprakelijkheid?

Zo, genoeg voor nu.

Ik wacht de reacties een paar weken af en ben benieuwd welke de uitkomsten zijn.

Ben Gebbink
wijkagent

U kunt uw antwoorden geven via een reactie op dit bericht of deze mailen naar info@spechtenkamp.nl. De wijkcommissie zorgt ervoor dat de antwoorden in bezit van de wijkagent komen.

Nog tot 1 mei ongestraft messen inleveren op politiebureau!

Het is vanaf 1 mei verboden om een steekwapen op zak te hebben in Nederland. Daarom startte gisteren een inleveractie. Stiletto´s, vlindermessen en valmessen kunnen nu nog anoniem ingeleverd worden bij de politie.

De inleveractie loopt tot 30 april en tot die tijd staan er speciale bakken bij politiebureaus waar de wapens in gedeponeerd kunnen worden. De politie registreert niet wie er een mes inlevert.

Wie na 1 mei gepakt wordt met een steekwapen op zak, krijgt een boete van 350 euro. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie hoopt met het verbod het aantal steekincidenten terug te dringen. Zie ook: www.spreekwapens.nl

Woonerf krijgt ’15 km per uur’-bord per 1 juli 2012.

Spechtenkamp is in Maarssenbroek de enige wijk die in zijn geheel als woonerf is bestempeld. Dit wordt momenteel gemarkeerd door woonerfborden. Automobilisten blijken echter onvoldoende op de hoogte te zijn van het feit dat aan het woonerfbord een maximumsnelheid is verbonden.

Daarom komt er een nieuw snelheidsbord met de maximumsnelheid van 15 km per uur. Met dit bord kunnen wegbeheerders vanaf 1 juli 2012 op bijvoorbeeld woonerven expliciet duidelijk maken dat daar een maximumsnelheid van 15 km per uur geldt. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) heeft gisteren een ministeriële regeling naar de Tweede Kamer gestuurd die dit mogelijk maakt.

Het nieuwe snelheidsbord moet voor verduidelijking zorgen. Volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 mag binnen een erf niet sneller worden gereden dan 15 km per uur. Binnen de bebouwde kom vindt de meeste interactie plaats tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn de gevaren het grootst. Vooral kinderen, ouderen en fietsers lopen gevaar door te hard rijden in woongebieden. De wijkcommissie zal zich er sterk voor maken dat ook in onze wijk het nieuwe bord wordt geplaatst.