Tweede inloopmiddag voor senioren

Voor de tweede maal organiseert het Netwerk Senioren Maarssenbroek, waarin de Arkgemeenschap, de Verrijzenisgemeenschap, het Rode Kruis, de Zonnebloem en de Stichting Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Maarssen participeren, op zondagmiddag 27 februari 2011 van 14.00 tot 16.00 uur een inloopmiddag voor senioren in kerkcentrum De Ark, Duivenkamp 844. Senioren uit Maarssenbroek zijn dan van harte welkom voor een praatje met een kopje koffie, thee of een drankje.

De eerste inloopmiddag voor senioren uit Maarssenbroek was een succes. Er waren zondagmiddag 31 januari ruim 50 senioren in kerkcentrum De Ark aanwezig. Met de organisatie van deze inloopmiddagen op de zondagmiddagen wil het netwerk een bijdrage leveren aan de vergrijzing en de eenzaamheid in Maarssenbroek. Het netwerk wil hierbij nadrukkelijk opmerken dat senioren niet zielig zijn en vaak nog volop een actieve bijdrage leveren aan de Maarssenbroekse samenleving. Belangrijk is dat zij de mogelijkheden benutten die er allemaal in Maarssenbroek al zijn. Deze eerste inloopmiddag wordt georganiseerd door vrijwilligers(sters) van De Arkgemeenschap, De Zonnebloem en Het Rode Kruis. De bezoekers behoeven zich niet apart op te geven. Er zijn drie zondagmiddagen gepland te weten 30 januari, 27 februari en 27 maart 2011. Daarna wordt er geëvalueerd. Informatie: Marijke van Leeuwe van De Zonnebloem, telefoon 570908; Truus Savelkoul van Het Rode Kruis, telefoon 567439 of Mario van Dijk van De Arkgemeenschap, telefoon 560751

Burgernet belt met herkenbaar nummer

Deelnemers van het project Burgernet ontvangen vanaf dinsdag (1 februari) hun telefonische meldingen met een herkenbaar nummer. Eerder waren de telefoontjes van Burgernet niet herkenbaar. Veel ontvangers zien echter het liefst wie er belt, vandaar de politie en de gemeenten hebben besloten een nummer vrij te maken. Het telefoonnummer is 0343-529850.

De instanties adviseren om het nummer op te slaan in het telefoonboek onder de naam Burgernetoproep. Via bovenstaand nummer terugbellen is niet mogelijk. Daar is een ander gratis nummer voor gereserveerd. Dat is 0800-0011. Om snel terug te bellen adviseert de politie om dit nummer op te slaan onder de tekst: Burgernet (terugbellen).

Ben je nog geen Burgernetdeelnemer? Meld je direct aan via www.burgernet.nl. Je kunt zelf aangeven op welke momenten je wel en niet mee wilt doen! Je kunt je ook op meerdere adressen (thuis en werk) aanmelden.