Wijkcommissie zoekt met spoed nieuwe leden!

SK-gezocht-blSinds 1 januari 2011 is de huidige wijkcommissie actief in Spechtenkamp. Deze bestaat uit vijf bewoners die in de afgelopen jaren tal van activiteiten hebben georganiseerd. Denk hierbij aan de opschoondagen, burendagen, sinterklaasfeesten en de jaarlijkse kerstboom.

Daarnaast hebben we als wijk aan hun o.a. de vlaggenmast, verkeersborden en plattegrond te danken. Maar ook kleinere en minder opvallende zaken zijn door de wijkcommissie aangepakt en behandeld.

Na een zittingsperiode van 5 jaar (of soms al langer) hebben enkele leden aangegeven op 1 januari 2016 hun stokje over te willen dragen aan nieuwe vrijwilligers. Hierdoor blijven er onvoldoende leden over om de wijkcommissie in stand te houden.

Er wordt dus met spoed gezocht naar nieuwe vrijwilligers om de continuïteit te garanderen. Zonder nieuwe vrijwilligers zullen activiteiten, die u de afgelopen jaren gewend van ons was, NIET MEER PLAATSVINDEN.

Wat is nu precies de wijkcommissie en wat doet zij?

Een wijkcommissie bestaat uit vrijwilligers, welke dienen als “ogen en oren” van de wijk en weten (ongeveer) wat er in die wijk leeft en speelt. Zij zijn een aanspreekpunt van en voor de gemeente en politie, en werken samen met deze overheden aan een leefbare en sociaal veilige wijk. Informatie vanuit deze instanties die voor inwoners in onze wijk van belang zijn, worden door de wijkcommissie op de website/social media geplaatst en zo nodig verspreid via nieuwsbrieven. De wijkcommissie is er dus in het algemeen belang voor de bewoners in hun wijk.

Voor de kostendekking geeft de gemeente een organisatiebudget aan de wijkcommissie, gebaseerd op het aantal inwoners in een wijk. Hiervan worden de kosten van bijvoorbeeld een website en nieuwsbrieven betaald. Maar ook de eerder genoemde activiteiten worden hieruit gefinancierd. Zonder wijkcommissie is er dus ook geen geld voor het uitvoeren van activiteiten in onze wijk!

Een wijkcommissie kan ook nieuwe initiatieven aandragen. Ieder jaar wordt door de wijkcommissie een lijst met vele wensen ingediend bij de gemeente waar geld voor wordt gevraagd vanuit het Centraal Leefbaarheids Budget. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vlaggenmast en verkeersborden. Of het vervangen van voetbalnetten en opknappen van speeltuintjes. Het College van Burgemeester en Wethouders besluit uiteindelijk welke wensen uitgevoerd mogen en kunnen worden.

De vrijwilligers zijn, afhankelijk van hun functie en de eventueel te organiseren activiteiten maximaal enkele uren per week/maand bezig met wijkgerelateerde zaken, maar meestal zal dit minder zijn.

Bent u die nieuwe vrijwilliger die Spechtenkamp de komende jaren leefbaar houdt? Neem dan contact op en mail naar: vacature@spechtenkamp.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Agenda
Twitter @Spechtenkamp
Facebook / Spechtenkamp
Nieuwsarchief Spechtenkamp
Met dank aan onze sponsors!
Nieuws op RTV Stichtse Vecht