Goed idee voor Spechtenkamp?

Iedereen wil graag in een prettige wijk wonen. En wie weten nu beter wat daarvoor nodig is dan de mensen die er wonen? Gemeente Stichtse Vecht heeft een Centraal Leefbaarheidsbudget waarvoor u zelf ideeën/initiatieven kunt aandragen.

Een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van de subsidie is dat u aantoont dat er draagvlak is voor uw idee of initiatief. Andere mensen uit de wijk moeten het dus ook een goed idee vinden. Daarnaast moet er, in aanvulling op de financiële bijdrage die de gemeente levert, ook vanuit de wijk bijgedragen worden aan de realisatie van het idee. Dat kan een geldbedrag zijn dat wordt ingezameld, middelen die ter beschikking worden gesteld of werkzaamheden die worden uitgevoerd.

Iedereen kan ideeën of initiatieven aandragen. Bespreek uw idee met de wijkcommissie voordat u uw aanvraag indient. Wij kunnen u helpen aan het aanvraagformulier. U kunt uw idee/initiatief ook vooraf bespreken met de gebiedsbeheerder Mario van Dijk. Hij is te bereiken via 14 0346 of via info@stichtsevecht.nl o.v.v.’gebiedsbeheerder’. Let op, aanvragen voor 2016 moeten voor 1 oktober 2015 binnen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met dank aan onze sponsors!
Agenda
Nieuws op RTV Stichtse Vecht