Gezondheidscentrum weg uit onze wijk?

GCM SpechtenkampAfgelopen dinsdagavond heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht een klap gegeven op een beleidsstuk dat randvoorwaarden en uitgangspunten bepaalt voor de nieuwe woonwijk op locatie Het Kwadrant in Maarssenbroek. Dit is het al jaren braakliggende terrein gelegen tussen de BP en Bloemstede. Ook vanuit de provincie wordt dit plan voor een nieuwe woonwijk gesteund. Uitvoering vraagt ook aan de omliggende wegen, zoals de Floraweg en Maarssenbroekseslag, de nodige aanpassingen. De start van de uitvoering van de plannen staat aan het einde van 2015 op de planning.

Naar aanleiding van de herontwikkeling van de locatie Het Kwadrant heeft de directeur van het gezondheidscentrum Boomstede/Spechtenkamp contact gezocht met de gemeente. Tijdens het contact kwam naar voren dat het gezondheidscentrum uit “haar jasje is gegroeid” en vervangende huisvesting zoekt om de dienstverlening te optimaliseren. In een brief vraagt het gezondheidscentrum om het plan van een nieuwe vestiging in het plan Het Kwadrant te ondersteunen. In het kader van de herontwikkeling kan een en ander planologisch gefaciliteerd worden en mee genomen worden in het op te stellen ontwerpbestemmingsplan.

Dit zou betekenen dat als alle plannen worden uitgevoerd, dat er in de nabije toekomst geen voorziening meer in onze wijk zal zijn op het gebied van huisartsenzorg, fysiotherapie en verloskunde.

Meer over Het Kwadrant leest u in het raadsvoorstel (PDF-bestand).

1 Reactie op Gezondheidscentrum weg uit onze wijk?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met dank aan onze sponsors!
Agenda
Twitter @Spechtenkamp
Nieuws op RTV Stichtse Vecht