wijkcommissie

Wijkcommissie zoekt met spoed nieuwe leden!

SK-gezocht-blSinds 1 januari 2011 is de huidige wijkcommissie actief in Spechtenkamp. Deze bestaat uit vijf bewoners die in de afgelopen jaren tal van activiteiten hebben georganiseerd. Denk hierbij aan de opschoondagen, burendagen, sinterklaasfeesten en de jaarlijkse kerstboom.

Daarnaast hebben we als wijk aan hun o.a. de vlaggenmast, verkeersborden en plattegrond te danken. Maar ook kleinere en minder opvallende zaken zijn door de wijkcommissie aangepakt en behandeld.

Na een zittingsperiode van 5 jaar (of soms al langer) hebben enkele leden aangegeven op 1 januari 2016 hun stokje over te willen dragen aan nieuwe vrijwilligers. Hierdoor blijven er onvoldoende leden over om de wijkcommissie in stand te houden.

Er wordt dus met spoed gezocht naar nieuwe vrijwilligers om de continuïteit te garanderen. Zonder nieuwe vrijwilligers zullen activiteiten, die u de afgelopen jaren gewend van ons was, NIET MEER PLAATSVINDEN.

Wat is nu precies de wijkcommissie en wat doet zij?

Een wijkcommissie bestaat uit vrijwilligers, welke dienen als “ogen en oren” van de wijk en weten (ongeveer) wat er in die wijk leeft en speelt. Zij zijn een aanspreekpunt van en voor de gemeente en politie, en werken samen met deze overheden aan een leefbare en sociaal veilige wijk. Informatie vanuit deze instanties die voor inwoners in onze wijk van belang zijn, worden door de wijkcommissie op de website/social media geplaatst en zo nodig verspreid via nieuwsbrieven. De wijkcommissie is er dus in het algemeen belang voor de bewoners in hun wijk.

Voor de kostendekking geeft de gemeente een organisatiebudget aan de wijkcommissie, gebaseerd op het aantal inwoners in een wijk. Hiervan worden de kosten van bijvoorbeeld een website en nieuwsbrieven betaald. Maar ook de eerder genoemde activiteiten worden hieruit gefinancierd. Zonder wijkcommissie is er dus ook geen geld voor het uitvoeren van activiteiten in onze wijk!

Een wijkcommissie kan ook nieuwe initiatieven aandragen. Ieder jaar wordt door de wijkcommissie een lijst met vele wensen ingediend bij de gemeente waar geld voor wordt gevraagd vanuit het Centraal Leefbaarheids Budget. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vlaggenmast en verkeersborden. Of het vervangen van voetbalnetten en opknappen van speeltuintjes. Het College van Burgemeester en Wethouders besluit uiteindelijk welke wensen uitgevoerd mogen en kunnen worden.

De vrijwilligers zijn, afhankelijk van hun functie en de eventueel te organiseren activiteiten maximaal enkele uren per week/maand bezig met wijkgerelateerde zaken, maar meestal zal dit minder zijn.

Bent u die nieuwe vrijwilliger die Spechtenkamp de komende jaren leefbaar houdt? Neem dan contact op en mail naar: vacature@spechtenkamp.nl

Fietspad langs Spechtenkamp krijgt opknapbeurt

afbeelding-fietspadDe gemeente wil dit jaar nog een aantal belangrijke fietsroutes opknappen, onder andere in Maarssenbroek. Bij uitstel dreigen kapitaalvernietiging, klachten en mogelijk schadeclaims.

Door Maarssenbroek loopt een centraal fietspad. Op de meeste stukken heeft al groot onderhoud plaatsgevonden. Het fietspad in Spechtenkamp, een deel in Zebraspoor en Zwanenkamp staan nu op de lijst voor groot onderhoud. Bij de eerste twee wordt het asfalt vervangen en de fundering verbeterd. Bij het fietspad in Zwanenkamp, dat aansluit op de Haarrijnweg wordt de huidige tegelverharding vervangen door asfalt. Kosten 140.000 euro.

Uitgangspunt is dat de werken nog dit jaar nog worden uitgevoerd. Algemeen geldt dat over de werken met de betreffende wijkcommissies overleg plaatsvindt en dat tijdens de uitvoering hierover gecommuniceerd wordt met de inwoners en de gebruikers. Ook zal dan de precieze planning met afsluitingen worden bekendgemaakt.

Na de zomer wordt duidelijk wanneer het opknappen van de drie fietsroutes echt gaat beginnen.

Bron: VARNWS

Opruimen stormschade duurt nog wel even..

imagesDe gemeente Stichtse Vecht laat weten dat het opruimen en inventariseren van de schade die door de zomerstorm van afgelopen zaterdag is veroorzaakt, zal naar verwachting nog enkele weken duren. De storm heeft veel schade veroorzaak aan met name bomen. Ook in spechtenkamp liggen de nodige takken op de grond.

De combinatie van een zeer harde wind met natte bomen die volledig in het blad staan, hebben ervoor gezorgd dat er veel schade aan bomen is veroorzaakt. De gemeente Stichtse Vecht werkt er hard aan om onwenselijke en gevaarlijke situaties weg te nemen. Daarna worden bomen en takken op niet overlastgevende locaties verwijderd.

Een inschatting van de omvang van de schade aan het openbare groen is op dit moment nog niet te maken. Het opruimen en inventariseren van de stormschade zal naar verwachting nog enkele weken duren. Als er na twee weken nog bomen/takken liggen dan kunt u dit doorgeven aan het meldpunt van de gemeente.

Goed idee voor Spechtenkamp?

Iedereen wil graag in een prettige wijk wonen. En wie weten nu beter wat daarvoor nodig is dan de mensen die er wonen? Gemeente Stichtse Vecht heeft een Centraal Leefbaarheidsbudget waarvoor u zelf ideeën/initiatieven kunt aandragen.

Een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van de subsidie is dat u aantoont dat er draagvlak is voor uw idee of initiatief. Andere mensen uit de wijk moeten het dus ook een goed idee vinden. Daarnaast moet er, in aanvulling op de financiële bijdrage die de gemeente levert, ook vanuit de wijk bijgedragen worden aan de realisatie van het idee. Dat kan een geldbedrag zijn dat wordt ingezameld, middelen die ter beschikking worden gesteld of werkzaamheden die worden uitgevoerd.

Iedereen kan ideeën of initiatieven aandragen. Bespreek uw idee met de wijkcommissie voordat u uw aanvraag indient. Wij kunnen u helpen aan het aanvraagformulier. U kunt uw idee/initiatief ook vooraf bespreken met de gebiedsbeheerder Mario van Dijk. Hij is te bereiken via 14 0346 of via info@stichtsevecht.nl o.v.v.’gebiedsbeheerder’. Let op, aanvragen voor 2016 moeten voor 1 oktober 2015 binnen zijn.

Inschrijving 6e Skeelerronde Maarssenbroek geopend

skeelerDe inschrijving voor de zesde editie van de Skeelerronde in Maarssenbroek is geopend. De lokale tocht der tochten wordt georganiseerd op zondag 27 september 2015. Deze editie wordt er naast de skeelerronde, een loopronde en rollatortocht georganiseerd. De start en finish zijn op het centrale plein buiten bij Winkelcentrum Bisonspoor. De ronde zal ook dit jaar weer door Spechtenkamp heen rijden/lopen…

Inschrijven kan via de website: www.skeelerrondemaarssenbroek.nl. Informatie over de verschillende routes en dergelijke vindt u op deze website. Het evenement is geen wedstrijd. Bij het evenement in Maarssenbroek gaat het om het recreatieve plezier. In het verleden heeft RTV Stichtse Vecht diverse items over de Skeelerronde gemaakt. Kijk deze nog even terug voor een sfeerimpressie.

Met dank aan onze sponsors!
Agenda
Twitter @Spechtenkamp

In de buurt Spechtenkamp zijn er 125 inwoners met leeftijd 65 en ouder. #StichtseVecht #nog100onderwerpen Data: allecijfers.nl/buurt…

Nieuws op RTV Stichtse Vecht